Informacija apie pradedamą rengti Kauno rajono Kvesų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planą

Originalūs dokumentai: 

Įsakymas:

Informacinis pranešimas:

Planavimo darbų programa: